Začatie jarnej časti futbalovej súťažné

25.3.2018

Udalosť: Začatie jarnej časti futbalovej  súťažné

Miesto: Futbalový štadión

Poriadteľ: TJ, OÚ