Videoukážka zo sútaže DHZ do vrchu v Kolároviciach 13.8.2011

21.1.2018

Videoukážka zo sútaže DHZ do vrchu v Kolároviciach 13.8.2011...

Videoukážky zo súťaže DHZ do vrchu "O Pohár Štefana Molíka" - 14.8.2010

Videoukážky DHZ Kolárovice

Videoukážky zo súťaže DHZ do vrchu "O Pohár Štefana Molíka" - 15.8.2009

Odovzdávanie novej hasičskej techniky DHZ Kolárovice-centrum 17.4.2010

14.5.2010

Odovzdávanie novej hasičskej techniky DHZ Kolárovice-centrum 17.4.2010...