Slávnostná sv. omša na pamiatku p. Čajdu, zakladateľa spolku včelárov a spomienka na 140. výročie 3. celoslovenského snemu, ktorý sa uskutočnil v roku 28.4.1870 v Kolároviciach.