Uctenie pamiatky Hronca /kladenie venca/

30.4.2018

Udalosť: Uctenie pamiatky Hronca /kladenie venca/

Miesto: Cintorín

Poriadteľ: Pracovníci OÚ, poslanci obce