Turistický oddiel

Predseda:

  • Mgr. Stanislav Klimo

V turistickom oddiely je zaregistrovaných 68 členov.