Sviatosť manželstva si v tomto kalendárnom roku vo farskom kostole sv. Mikuláša vyslúžili a prijali:

.

 

novomanželia dátum sobáša
Peter Milučký a Katarína Žilinčárová 15.5.2010
Marián Tatala a Júlia Gottliebová 22.5.2010
Roman Polko a Helena Šupíková 6.6.2010
Rudolf Gajdoš a Alena Klundová 28.6.2010
Peter Byrtus a Anežka Tatalová 28.8.2010
Vladimír Komada a Helena Hôrecká 24.7.2010

PRÍPRAVA K SVIATOSTI MANŽELSTVA a PRÍPRAVA K RODIČOVSTVU

Pre prijatie sviatostnej milosti a vytvorenie kresťanského sviatostného zväzku, snúbenci vo vlastnom záujme a na základe noriem kódexu cirkevného práva majú dbať na akceptovanie nasledujúcich postupov:

- je bezpodmienečne nutné, aby spoločne obaja snúbenci nahlásili termín sobáša najmenej tri (3) mesiace vopred pred plánovaným termínom uzavretia sviatosti manželstva v kancelárii FÚ a dohodli sa so správcom farnosti na termíne

- zariadiť si svoj osobný program a zúčastniť sa prípravy ku sviatosti manželstva, ako je uvedené v rozpise plánu podujatí

- pokrstení v inej farnosti si zadovážia krstný list (nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu sobáša)

- všetky potvrdenia k sobášu vybavuje matričný úrad v Kolároviciach (zmena  priezviska, voľno atď.)

-  vyžadujú sa aspoň základné náboženské vedomosti

- tí snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní, prípadne nie sú ani pokrstení, nech sa nahlásia najmenej dva roky vopred

- ostatné náležitosti ohľadom sviatosti manželstva sa dozvedia na farskom úrade pri príprave


TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2008

K SVIATOSTI MANŽELSTVA A PRÍPRAVA K RODIČOVSTVU:

7. januára 2010 (štvrtok) o 18.00 hod.
8. januára 2010 (piatok)  o 18.00 hod.
------------------------------------------------------------
8. apríla 2010 (štvrtok) o 19.30 hod.
9. apríla 2010 (piatok)  o 19.30 hod.
------------------------------------------------------------
9. septembra 2010 (štvrtok) o 19.30 hod.
10. septembra 2010 (piatok)  o 19.30 hod.


-         je nevyhnutné, aby sa jedného celku (2 po sebe nasledujúce dni) prípravy zúčastnili obaja snúbenci. Prípravy sa môžu zúčastniť aj jeden rok dopredu pred plánovaným sobášom. 
-         prísť načas na prípravu a slávenie liturgie sobáša

Tu je potreba pripomenúť, že sú tak v štáte ako i v Cirkvi vymedzené územia, ako aj práva a povinnosti tých, ktorí v nich boli ustanovení a nik iný nemá právo zasahovať do tohto územného celku a zákonom vymedzených právomocí. To si nám kresťanom treba tiež uvedomiť a rešpektovať k vzájomnej spokojnosti.