Božím dieťaťom a členom Kristovej Cirkvi a spoločenstva Farskej rodiny v Kolároviciach sa v tomto kalendárnom roku sviatosťou krstu stali:

.

meno dátum krstu
1. Lea Alžbeta Dižová 6.2.2010
2. Dominika Dižová 1.3.2010
3. Klára Gendiarová 11.4.2010
4. Matej Skukálek 9.5.2010
5. Jakub Skukálek 29.5.2010
6. Andrej Dunaj 19.6.2010
7. Tamara Hrabovská 26.6.2010
8. Tobias Gerčic 26.6.2010
9. Sebastian Valíček 26.6.2010
10. Emma Masnicová 17.10.2010
11. Andrej Hruštínec 23.10.2010
12. jakub Hlavoň 29.10.2010

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

Rodičia - v túžbe prijatia sviatostnej milosti a vlastnej zodpovednosti za kresťanskú výchovu svojho dieťaťa - na základe evanjelia a kódexu cirkevného práva majú akceptovať nasledujúce postupy:

- je vhodné, aby rodičia spoločne prišli vopred ohlásiť  žiadosť o vyslúženie sviatosti krstu pre svoje dieťa správcovi farnosti a dohodli sa s ním na termíne krstu a prípravy

- vyžadujú sa aspoň základné náboženské vedomosti

- sviatosť krstu sa vysluhuje počas svätej omše poslednú nedeľu v mesiaci vo farskom kostole

- príprava ku sviatosti krstu je vždy v týždni pred vysluhovaním sviatosti krstu; deň a hodina prípravy (zväčša v piatok - pred krstom - po svätej omši) sa vyhlasuje v nedeľných oznamoch vo svätej omši týždeň pred vysluhovaním sviatosti krstu (rozpis termínov prípravy je v pláne podjatí)

- je nutné, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia a aspoň jeden krstný rodič

- je vhodné a možné sa zúčastniť prípravy aj pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

- podmienkou kódexu cirkevného práva je, aby krstný rodič prijal všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá - i sviatosť manželstva) a bol veriaci praktizujúci katolícku vieru

- nie je potreba nosiť žiadne doklady

- sviatosť krstu je možné udeliť iba tým, ktorí majú trvalý pobyt na území našej farnosti  (iným iba so súhlasom a písomným povolením svojho správcu farnosti pri dostatočnom zdôvodnení)

- ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

-  prísť načas na prípravu a slávenie liturgie krstu

-  jednou z častí najlepšej prípravy ku sviatosti krstu je dobrá svätá spoveď, ktorú si netreba odkladať na poslednú chvíľu pred udeľovaním sviatosti krstu

Tu je potreba pripomenúť, že sú tak v štáte ako i v Cirkvi vymedzené územia, ako aj práva a povinnosti tých, ktorí v nich boli ustanovení a nik iný nemá právo zasahovať do tohto územného celku a zákonom vymedzených právomocí. To si nám kresťanom treba tiež uvedomiť a rešpektovať k vzájomnej spokojnosti.