Súťaž mladých hasičov o pohár riaditeľa Školy

9.6.2018

Udalosť: Súťaž mladých hasičov o pohár riaditeľa Školy

Miesto: Cvičisko potoky

Poriadteľ: DHZ Kolárovice centrum, OÚ, ZŠ