Súťaž mladých hasičov -branný pretek

9.9.2017

Udalosť: Súťaž mladých hasičov -branný pretek

Miesto: Potoky

Poriadteľ: DHZ Centrum