Štruktúra obecného úradu


Ing. Jozef Hruštínec

- starosta

p. Helena Klacková

- matrika
- evidencia obyvateľstva

Mgr. Jana Bugalová

- poplatky
- miestne dane

p. Miroslava Hrtánková

- referentp. Vierka Drličiaková

- ekonóm
- mzdy
- majetok
- rozpočet


 


Ing. Beáta Mintálová

Spoločný stavebný úrad - pracovisko v Bytči
Zámok 104, 01401 Bytča

p. Veronika Vršanská

Spoločný úrad - opatrovateľská služba

- vybavovnie socialnej agendy len cez OcÚ Kolárovice