Stretnutia

V Kolároviciach je zapísaných vyše 20 členov pod názvom Delfínčatá. Deti sú vo veku 7-15 rokov. Patríme do Oblastného centra Považská Bystrica, ktorého oblastným vedúcim je Marek Wesserle z farnosti Považská Bystrica - Rozkvet. Cez letné prázdniny organizujeme týždňový pobytový tábor spolu s farnosťou Považská Bystrica a Sverepec. Takisto organizujeme rôzne letné akcie (túry, cyklotúry, prespávačky na fare) a tradičný športový deň pre deti pod názvom Mexikovo.

Zodpovednou osobou za našu farnosť je Vladimír Smataník, vedúcou stretka je Miška Šmehylová, zodpovednou osobou za Dobrú novinu je Danka Gáliková.

- stretávame sa každú sobotu (okrem letných prázdnin) od 15:30 do 17:30

- stretká sú počas roka venované prevažne ročnej téme eRka, ale je priestor aj na príležitostné témy, ako je napr. pôst, advent, október - ruženec... Súčasťou stretka sú aj rôzne hry a špeciálne aktivity.

- okrem tematických, hravých, tvorivých a debatných stretiek majú deti veľmi radi aj rôzne akcie ( karnevaly, návšteva kaplnky sv. Huberta, letná opekačka, zimná sánkovačka a stavanie snehuliakov... )

Takisto sa v rámci našej farnosti zapájame do týchto aktivít:

  • Koledovanie Dobrej noviny
  • Detský čin pomoci
  • Biela stužka
  • Sviečka za nenarodené deti
  • Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej

Podrobnejšie informácie a fotky sú na verejnej Facebookovej skupine:

https://www.facebook.com/groups/182033125206785/