Športové hry detí a rodičov

2.6.2018

Udalosť: Športové hry detí a rodičov

Miesto: Ihrisko na riekach

Poriadteľ: OÚ, Únia žien