SNP - položenie kvetov k pamätníku a hrobu Ondreja Hronca

Jednota dôchodcov v Kolároviciach,spolu s OÚ Kolárovice,obnovili pamätník slovenského vojaka Ondreja Hronca,ktorý položil svoj mladý život vo veku 27 rokov pri oslobodzovaní Kolárovíc. Pochovaný je na miestnon cintoríne v Kolároviciach.

Česť jeho pamiatke

Fotogaleria

video