Niečo o našej materskej škole

Naša materská škola je trojtriedna, umiestnená v účelovej budove. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 2,5 - 6 rokov.

Dieťa v našej materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roka dieťaťa. Každý absolvent MŠ obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole pracujú kvalifikované pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program.
Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý sa volá „Cesta do ríše zdravia".
Zameranie:
• enviromentálna a zdravotná výchova
• prosociálny výchovný štýl
• esteticko-umelecké aktivity
• osobnostne orientovaný prístup

Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu materskú školu navštevujú.
Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov /rodičov/ detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá predprimárneho vzdelávania.