20.4.2015

v okrese Bytča" sa v priebehu tohto týždňa začne výstavba vodovodu a kanalizácie v štátnych cestách II. a III. triedy   v úsekoch Kotešová - Veľké Rovné, Petrovice, Hvozdnica - Štiavnik, Malá Bytča a Hliník. Počas vykonávania prác bude doprava obmedzená a predpokladáme aj zdržanie, za ktoré sa Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina vopred ospravedlňujú.   Doporučujeme motoristom, ktorí budú týmito obcami prechádzať, aby sledovali dopravný servis a pokiaľ možno sa týmto úsekom vyhli a využili iné cesty.

Ing. Jana Kvaššayová
vedúca útvaru investícií
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina