Informácia starostu obce - Finančné prostriedky získané naviac od štátu mimo rozpočet obce

Informácia starostu obce - Finančné prostriedky získané naviac od štátu mimo rozpočet obce...

Informácia starostu obce - Finančná situácia obce Kolárovice pre rok 2010

Informácia starostu obce - Finančná situácia obce Kolárovice pre rok 2010...