Rozlúčka s dp. Tiborom Borovským

13.7.2010

Dňa 27.6. 2010 sa v Kostole sv. Mikuláša slúžila rozlúčková sv. omša. Na konci sv. omše sa odchádzajúcemu dp. Tiborovi Borovskému prihovorila a poďakovala za 7 rokov pôsobenia vo farnosti p. Jozefa Šupíková spolu s p. starostom Jozefom Hruštíncom. Za miništrantov sa poďakoval Vladimír Smataník.