Privítanie nového správcu farnosti dp. Petra Králika

13.7.2010

Dňa 28.6. 2010 sme v kostole sv. Mikuláša privítali nového správcu farnosti dp. Petra Králika. V tejto službe nahradil dp. Tibora Borovského ktorý vo farnosti pôsobil 7 rokov. Príhovor predniesla p. Jozefa Šupíková spolu s p. starostom Jozefom Hruštíncom.