Prehliadka folk. spev. súborov

6.5.2018

Udalosť: Prehliadka folk. spev. súborov

Miesto: Súľov

Poriadteľ: Spevácky zbor kolárovice