Poslanci OZ 2014 - 2018

 

Mgr. Ján Ciesarík - zástupca starostu obce

Revír: Škoruby

Členom komisie:
- stavebná (predseda)

p. Stanislav Skukálek

Revír: Čiakov

Členom komisie:
- finančná
- stavebná

 

Ing. Matej Mičienka

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- mandátová
- finančná
- kultúra a šport

- pre nezlučitelnosť funkcií

p. Marian Hulín

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- socialna
- pre nezlučitelnosť funkcií

- stavebná

p. Marian Tatala

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- mandátová
- stavebná
- finančná (predseda)

Ing. Juraj Hlavoň

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- stavebná
- socialna

p. Jozef Klunda

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- finančná
- kultúra a šport

p. Emília Uherková

Revír: Babiše, Korytné

členom komisie:
- socialna (predseda)
- kultúra a šport

Mgr. Jozefa Šupíková

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- mandátová
- kultúra a šport (predseda)
- pre nezlučitelnosť funkcií (predseda)

 

Komisie

Komisia stavebná 
predseda: Mgr. Ján Ciesarík
členovia:

p. Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
p. Marian Tatala

Komisia finančná 
predseda: p. Marian Tatala
členovia:

p. Stanislav Skukálek
p. Jozef Klunda
Ing. Matej Mičienka

Komisia pre kultúru a šport 
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková
členovia:

Ing. Matej Mičienka
p. Jozef Klunda
p. Emilia Uherková

Komisia sociálna 
predseda: p. Emilia Uherková
členovia

p. Marian Hulín
Ing. Juraj Hlavoň

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií 
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková (SMER-SD)
členovia: Emília Uherková (SMER-SD)
Marián Hulín (NEKA)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za tri mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli a internetovou stránkou obce www.kolarovice.eu