Položenie kvetov k hrobu Hronca - SNP

29.8.2017

Udalosť: Položenie kvetov k hrobu Hronca - SNP 

Miesto: Cintorín obce

Poriadteľ: OÚ, zamestnanci, poslanci