Pochod masiek obcou

3.2.2018

Udalosť: Pochod masiek obcou

Miesto: Kolárovice

Poriadteľ: DH Kolárovičanka, Kolárik