Dychová hudba z Kolárovíc

Vznik dychovej hudby Kolárovičanka sa datuje od roku 1977 za účelom zachovať a pokračovať v tradícii dychoviek ako v Bytčianskom okrese, tak aj na celom Slovensku. Zakladateľom bol miestny farár Cyril Šujak, ktorý vo farnosti pôsobil 40 rokov. Kolárovičanka patrí medzi najaktívnejšie dychové hudby v Bytčianskom okrese a je činná nepretržite od svojho založenia až do súčasnosti.

V jej radoch vyrástlo 10 muzikantov. Dychovú hudbu tvorili a tvoria rodáci z Kolárovíc. Dychovku dopĺňajú nadšenci a študenti. Členovia DH považujú účinkovanie v hudobnom telese za prestížnu spoločenskú záležitosť. Sú tu zastúpené všetky vekové kategórie muzikantov. DH má v súčasnosti 17 členov.

Repertoár Kolárovičanky sa rokmi dopĺňal a v súčasnej dobe má DH vo svojich programoch rôzne piesne. Repertoár DH tvoria predovšetkým ľudové a autorské piesne, no v značnej miere aj tanečná hudba, populárna hudba, sólové skladby, ako aj vlastné skladby a úpravy.

Úspechom DH Kolárovičanka bolo vydanie CD s názvom ,,Kolárovskí mládenci" v roku 1998. K ďalším úspechom Kolárovičanky patrili a aj patria mnohé vystúpenia, napr. na Kultúrnom lete v Žiline, Považskej Bystrici, Rajeckých Tepliciach, Bytči, Martine, Sliači a Kováčovej, ale tiež i doma v Kolároviciach.

Spolupráca muzikantov z Kolárovičanky je ukážkou muzikantského cítenia, pochopenia a prezentovania slovenskej dychovky.

Dúfame, že Vám prinesie Kolárovičanka dobrú pohodu, pobavenie, potešenie v piesňach a prežijete príjemné chvíle pri hudbe - hudbe čistej, nežnej, úprimnej...

Umeleckým vedúcim a kapelníkom je od októbra 2012 Štefan Bulík.

Vaša Kolárovičanka