Ľudové misie 15.-22- máj 2011

Modlitba svätých misií

Dobrý Bože, prosíme Ťa o Tvoje požehnanie v misiách.
Daruj nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti viedla všetkých k zmiereniu s Tebou a navzájom medzi nami.
Povzbudení Tvojimi slovami „proste a dá sa vám" prosíme Ťa o oduševnenie, o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.
Prenikni ohňom Ducha Svätého srdcia tých, ktorí nechcú prijať Tvoju milosť a pomôž im k obráteniu.
Všetkých nás zapáľ ohňom odvahy aby sme sa vzájomne vedeli povzbudiť k účasti na týchto svätých misiách.
Nech Duch Svätý osvecuje misionárov svojim svetlom,aby Tvoje slovo nimi ohlasované prinieslo spásonosný účinok.
Do tvojich rúk, Matka Božia, odovzdávame celú misijnú prácu našej farnosti.
Pomôž hriešnikom k obráteniu, posilňuj slabých a pochybujúcich,a všetkých nás priveď k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen

Modlitba mladých za misie

Pane, Ježišu Kriste, žehnaj ľudí na celom svete.
Daj sa poznať tým, ktorí Ťa hľadajú.
Posilni vieru tých, ktorí Ťa vyznávajú.
Dovoľ im, aby sa stále znovu vydávali na cestu k Tebe ako traja mudrci z Východu.
Urob z mnohých ľudí budovateľov novej civilizácie lásky a svedkov nádeje pre celý svet.
Priblíž sa cez nich aj k tým, ktorí trpia hladom, vojnou a násilím.
Bože, náš Otec, Ty, ktorý si zažal na nebi prvú hviezdu, ale aj tú, ktorá ohlásila príchod Tvojho Syna, nauč nás vnímať Tvoje znamenia.
Daj nám srdce pozorné a ochotné vidieť na nebi svojho života hviezdy a spoznať v nich Tvoje volanie.

(Myšlienky z modlitby Svetových dní mládeže - Kolín 2005)

 

Modlitba detí za misie

Ježišu môj, mám Ťa rád,
si môj verný kamarát.
Moja modlitba k Tebe letí,
prosím Ťa za všetky deti.
Potrebným chcem pomáhať,
lásku, radosť rozdávať.
Pane, Bože pri mne stoj,
chcem byť misionár Tvoj.
Svätá Mária, Kráľovná neba,
o mocnú ochranu prosím Teba.
Amen.