Mikuláš pre deti

8.12.2017

Udalosť: Mikuláš  pre deti

Miesto: Farský kostol

Poriadteľ: OÚ, Farský úrad