Kulturistický oddiel

Predseda: 

  • Dárius Ometák 

V kulturistickom oddiely pracuje 24 členov.