Žilinská diecéza

Vznik Projekty Kontakty

Kontakty

Oficiálny názov:

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza
Mariánske námestie 23
010 01 Žilina

Adresa pre korešpondenciu:

Biskupský úrad v Žiline
Mariánske nám. 23
P.O.Box B-46
011 36 Žilina 1

Telefón/email:

tel: 041/ 500 22 15
fax: 041/ 500 22 16
e-mail: kuria@dcza.sk

Ďalšie kontakty:

Generálny vikár
Mons. ThLic. Ing. Ladislav Stromček 
gvikar@dcza.sk


Kancelár - Riaditeľ biskupskej kancelárie
Mons. ThDr. Michal Baláž, PhD.
kancelar@dcza.sk


Súdny vikár
JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD. 
tribunal@dcza.sk


Notár
Dr. Štefan Žídek 
notar@dcza.sk


Diecézny ekonóm
Mgr. Stanislav Ďungel 
ekonom@dcza.sk


Hovorca
ThLic. Peter Holbička
hovorca@dcza.sk
tel. č.: 0918 242 118


Osobný tajomník biskupa
ThLic. Peter Švec
tajomnik@dcza.sk


Sekretariát
Mgr. Helena Klundová
sekretariat@dcza.sk


Sekretariát biskupa
Bc. Viera Poliaková
bsekretar@dcza.sk


Administrátor web stránky
Ing. Juraj Malobický
admindcza@gmail.com


Personálne a mzdové oddelenie
Ing. Oľga Zuziaková
uctaren@dcza.sk


Finančná učtáreň
Anna Birčáková
uctaren@dcza.sk

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 14.00 - 16.00
Streda: 09.00 - 11.00, 14.00 - 16.00
Piatok: 09.00 - 11.00

Viac informácií nájdete na www.dcza.sk