Kontakt

Telefón / Fax
Tel.:
041/558 10 16
Mob.: 0915/88 33 61
Fax: 041/500 38 66

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Kolárovice č. 433
013 54 Kolárovice

Internet:

e-mail : farnost@kolarovice.eu

Priamy odkaz pre správcu farnosti: