Hubert patrón poľovníkov – sv. omša

17.9.2017

Udalosť: Hubert patrón poľovníkov – sv. omša o 11:00h

Miesto: kaplnka sv. Huberta

Poriadteľ: Poľovnici, OÚ, Dychovka, FÚ, Speváčky