Chrámový spevácky zbor sv. Mikuláša

Chrámový spevácky zbor sv. Mikuláša vznikol v roku 2003 na podnet organistky Márie Adamíkovej, ktorá oslovila ženy z folklórnej skupiny. Hoci bol prechod hlasu z ľudového do duchovného žánru veľmi ťažký, predsa sa prvé oficiálne liturgické vystúpenie zboru uskutočnilo v prvú adventnú nedeľu pri slávení sv. omše - 30. 11. 2003 v počte 14 členov vrátane umeleckej vedúcej a dirigentky /v jednej osobe/ Márie Adamíkovej a Kataríny Hrtánkovej, ktorá zabezpečuje hudobný doprovod.

V súčasnosti má zbor 16 členiek a 2 členov. Členovia zboru sa stretávajú pri nácviku duchovných piesní 1- krát v týždni, pred Vianocami a Veľkou nocou viackrát - podľa potreby. Spevom umocňujú slávnostnú atmosféru pri svätých omšiach i počas cirkevných sviatkov a pri slávnostných chvíľach prežívaných veriacimi vo farnosti. Svoje prvé veľké vystúpenie zbor zažil na 1. vianočnom koncerte v r. 2004. Odvtedy sa už tradične koná vianočný koncert pravidelne každý rok. Sú naň pozývané aj iné zbory z Bytčianskeho dekanátu. Taktiež 2 novoročné koncerty boli uskutočnené aj v kostole v Bytči.

Zbor má vo svojom repertoári piesne duchovné, vianočné, veľkonočné i mariánske v dvoj, troj i štvorhlasovej úprave.

Členovia zboru so svojimi rodinami prežívajú aj vzácne chvíle relaxu spoločne strávené pri guláši, opekačke či výročných plesoch, aby sa aspoň takýmto spôsobom poďakovali za čas, ktorý trávia mimo rodiny pri nácvikoch piesní.