Hasičské preteky na Riekach

29.7.2017

Udalosť: Hasičské preteky na Riekach - sú´taź do vrchu, nočný súťaź - zábava

Miesto: Na riekach

Poriadteľ: OÚ, Dobrovoľný  hasičský zbor vrhy