Halový futbalový turnaj pozvaných obci

3.2.2018

Udalosť: Halový futbalový turnaj pozvaných obci

Miesto: Telocvična ZŠ

Poriadteľ: OÚ,TJ-fut.odd.