Informácia starostu obce - Finančné prostriedky získané naviac od štátu mimo rozpočet obce

23.3.2010

Rok 2007
1. Centrum voľného času 11 949,- € 360 000,- Sk
2. Šport do škôl 3 319,- € 100 000,- Sk
3. Okná do školy, telocvičňa 66 388,- € 2 000 000,- Sk
4. Multifunkčné ihrisko 33 193,- € 1 000 000,- Sk
5. Školská kuchyňa a jedáleň 9 958,- € 300 000,- Sk
6. Obecná knižnica (na knihy) 498,- € 15 000,- Sk
7. Drotárska Krošňa 166.- € 5 000,- Sk
8. Pre šport v obci 8 298,- € 250 000,- Sk
9. Projekty - Bytovka 11 617,- € 350 000,- Sk

Celkom získané prostriedky na spracované
projekty obcou od štátu mimo rozpočtu obce:

145 389,- € 4 380 000,- Sk
Spoluúčasť obce na projektoch v roku 2007: 41 160.- € 1 240 000,- SK

.

Rok 2008
1. Škola - prístavba + čistička odpadových vôd 397 283,- € 11 968 575,- Sk

(z toho: počítače, tlačiareň, skrine, pre 4 triedy tabule, stoly,
lavice - 1 300 000,- SK

2. Kompletná výmena elektroinštalácie v škole 69 707,- € 2 100 000,- Sk
3. Projekt Otvorená škola počítače pre učiteľov 8 298,- € 250 000,- Sk
4. Výmena radiátorov - materská škôlka 4 647,- € 140 000,- Sk
5. Pre šport v obci 8 298,- € 250 000,- Sk
6. Drotárska krošňa 664,- € 20 000,- Sk
7. Školská knižnica (na nové knihy) 3 319,- € 100 000,- Sk
8. Zakúpenie elektrocentrály 400V 1 992,- € 60 000,- Sk
9. Zakúpenie kosačky 996,- € 30 000,- SK
10. Zakúpenie motorovej píly 760,- € 22 900,- Sk
11. Zakúpenie žehličky (žaba) 1 228,- € 37 000,- Sk
12. Zakúpenie vyvetvovača 996,- € 30 000,- Sk
13. Zakúpenie vysávača lístia 531,- € 16 000,-Sk

14. Zakúpenie ochranných prac. prostriedkov
pre VVP, poistenie VVP a školenie BOZP

996,- € 30 000,-Sk
15. Osvetlenie hokejbalového ihriska 3 319,- € 100 000,- Sk
16. Centrum voľného času 29 875,- € 900 000,- Sk
Celkom získané prostriedky na spracované
projekty obcou od štátu mimo rozpočtu obce:
532 911,- € 16 054 475,- Sk
Spoluúčasť obce na projektoch: 111 438,- € 3 357 203,- Sk

.

Rok 2009
1. Projekt Premena školy na modernú 109 175,- € 3 289 000,- Sk
2. Výmena okien a dverí na MŠ + dvere ZŠ 66 388,- € 2 000 000,- Sk
3. Vybudovanie jazykovej učebne v ZŠ 10 000,- € 301 260,- Sk
4. Projekt šport do škôl (žinenky, lavičky, atď.) 5 500,- € 165 693,- Sk
5. Výstavba - socialne zariadenie (WC)
KD Čiakov a výmena vchodových dverí a okna
24 895,- € 750 000,- Sk
6. Zakúpenie snehovej frézy 1 991,- € 60 000,- Sk
7. Pre šport v obci 8 298,- € 25 000,- Sk
8. Vybudovanie verejného osvetlenia v dĺžke
1,5 km z Korytného do Školy v prírode
6 443,- € 194 104,- Sk
9. Zakúpenie materiálu do dielne a na prácu
VVP (napr. ochranné prac. prostriedky,
elektrocentrála na 230 V, zverák, poistenie
VVP, školenie BOZP atď.)
1 660,- € 50 000,- Sk
10. Elektron. a revitalizácia MŠ 3 000,- € 90 378,- Sk
11. Centrum voľného času 29 874,- € 900 000,- Sk
Celkom získané prostriedky na spracované
projekty obcou od štátu mimo rozpočtu obce:
267 225,- € 8 050 435,- Sk
Spoluúčasť obce na projektoch: 7 938,- € 239 350,- €

.

Rok 2010
1. Multifukčné ihrisko na Riekach 39 883,- € 1 200 000,- Sk
2. Prístavba ZŠ - úložný priestor 19 651,- € 592 000,- Sk
3. Pre šport v obci 8 298,- € 250 000,- Sk
4. Obmena verejného osvetlenia + rozvádzače
a osvetlenie cintorína
248 954,- € 7 500 000,- Sk
5. Úprava školského areálu a cesty
(vjazd do obce)
414 942,- € 12 500 000,- Sk
6. Úprava futbalového ihriska 66 388,- € 2 000 000,- Sk
7. Pre TJ na materiál 10 000,- € 301 260,- Sk
8. Oprava domu smútku (elektroinštalácia,
rozvody, výmena okien a dverí
13 278,- € 400 000,- Sk
9. Fasáda školy a rekonštrukcia telocvične 33 194,- € 1 000 000,- Sk
10. Centrum voľneho času 29 875,- € 900 000,- Sk
Predpoklad získaných finančných prostriedkov: 884 394,- € 26 643 260,- €
Spoluúčasť obce na projektoch: 90 287,- € 2 720 000,- Sk

.

Za obdobie 2007 až 2010 sa spracovalo celkom 25 projektov. Získané finančné prostriedky od štátu nad rámec rozpočtu na projektoch a sponzorsky, budú činiť sumu: 1 829 919.-€ /55 128 173,- Sk/

Spoluúčasť obce na projektoch 2007 až 2010 bude činiť sumu:  250 825,- € /7 556 367,- Sk/