Vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Kolárovicicach - 27.12.2015

Vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Kolárovicicach - 27.12.2015 

Vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Kolárovicicach - 28.12.2014

Vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Kolárovicicach - 28.12.2014 

Privítanie nového správcu farnosti dp. Petra Králika

Dňa 28.6. 2010 sme v kostole sv. Mikuláša privítali nového správcu farnosti dp. Petra Králika. V tej…

Rozlúčka s dp. Tiborom Borovským

  Dňa 27.6. 2010 sa v kostole sv. Mikuláša slúžila rozlúčková sv. omša. Na konci sv. omše sa odchád…