Eucharistického Spasiteľa vo sviatosti Oltárnej dňa 16. mája 2010 prijalo týchto štrnásť prvoprijímajúcich detí:

.

Drobčiarová Eliška, Fano Jaroslav, Hrbek Viktor, Hruštínec Ľuboš, Hulínová Silvia, Kaštan Štefan, Klunda Šimon, Komadová Katarína, Krajčíová Monika, Kremeň Viktor, Lisko Tomáš, Nichta Jakub, Stachová Soňa, Stráňavová Laura

22.5.2010

rok 2009...

22.5.2010

rok 2008...