Pobožnosti

»Pobožnoť svätého ruženca s litániami (krížovej cesty
v pôstnom období) sa začína 40 minút pred každou svätou omšou.

»Požehnanie s Eucharistiou je vždy na 1. nedeľu v
mesiaci po druhej svätej omši a na prvý piatok v mesiaci po svätej omši.