Založenie misijného klubu vo farnosti Kolárovice

Z príležitosti blížiacej sa misijnej nedele a s túžbou prežívať sviatky liturgického roka trocha intenzívnejšie a hlbšie, bol pozvaný do našej farnosti dp. František Kapusňák, bývalý riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD).

V sobotu 10. októbra 2009 o 16.30 hod. v našom farskom kostole sv. Mikuláša otec František spolu s našim správcom farnosti dp. Tiborom Borovským spoločne celebrovali sv. omšu. V homílii nás otec František povzbudzoval k tomu, aby sme sa zapojili aktívne do šírenia evanjelia tam, kde sa práve nachádzame. Každý z nás je povolaný vydať svedectvo o viere, ktorá sa od čias apoštolov šírila práve cez osobné svedectvo tých, ktorí uverili a dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista.

Po sv. omši sme išli do Katolíckeho domu, kde sme pokračovali voľnou besedou na tému svetových misií. Hovorili sme o tom, ako môžeme my, kolárovičania, prostredníctvom misijného klubu a jeho aktivít pomáhať misionárom, ktorí pracujú v rozličných častiach sveta. Otec František nám rozprával o možnostiach práce laikov pre misijné dielo Cirkvi. Priniesol nám časopisy, plagáty i iné materiály, o ktoré bolo na besede veľký záujem. Jeho návšteva a živé rozprávanie o misiách sa stali podnetom k rozhodnutiu založiť misijný klub v našej farnosti.

Besedy sa zúčastnilo asi 40 veriacich v príjemnom prostredí Pastoračného centra pri výborných koláčoch a ešte lepšej atmosfére.

Týmto pozvaním a stretnutím sme oficiálne zahájili účinkovanie misijného klubu v našej farnosti. Nasledujúce stretnutie bude v novembri, na ktoré už teraz pozývame záujemcov, zvedavcov i sympatizantov. Presný dátum a čas bude vopred vyhlásený a vyvesený na nástenke pred kostolom a prezentovaný i na web stránke farnosti.

Spracoval. Ing. Peter Gendiar

Fotogaléria

Fotogalériu zo stretnutia nájdete »tu«