Stretnutia

Stretnutia Misijného klubu budú pravidelne každý 2. piatok v mesiaci po svätej omši v pastoračnom centre Katolíckeho domu.

8. stretnutie Misijneho klubu (13. máj 2010)

Na úvod sme požiadali našu misijnú dobrovoľníčku Milku, ktorá sa prednedávnom ...

9. stretnutie Misijneho klubu (18. júna 2010)

Po privítaní zúčastnených sme si pozreli u cyklu moja „MOJA MISIA", dokument nášho rodáka verbistu...

10. stretnutie Misijneho klubu (16. júla 2010)

Misie v Kazahstane. Po privítaní zúčastnených a rozdaní úmyslov modlitieb pre misijne ruže na júl 2010...

11. stretnutie Misijneho klubu (13. august 2010)

MISIE NA MADAGASKARE Stretnutie Misijného klubu 13. augusta 2010...

12. stretnutie Misijneho klubu (17. september 2010)

MISIE NA NA NOVOM ZÉLANDE Stretnutie Misijného klubu 13. september 2010...

13. stretnutie Misijneho klubu (8. október 2010)

MISIE MEDZI ŠUARMI V EKVÁDORE Stretnutie Misijného klubu 8. október 2010...