Sv. Blažej

Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti. Je to napísané skôr formou legendy, fakty sú teda nezaručené. Podľa nej bol Blažej nielen biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Siwas v Turecku), ale aj lekárom. Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu...


Sviatosť pomazania chorých

V tomto období vstupujeme do pôstneho obdobia, teda do obdobia, v ktorom budeme znovu vyzvaní zamyslieť sa nad kvalitou svojho života. Je to zároveň príležitosť zmieriť sa s Bohom, čo pre väčšinu z nás znamená pristúpiť k sviatosti zmierenia. Zároveň je zvykom v tomto období spoločne sláviť a prijímať...


Založenie misijného klubu vo farnosti Kolárovice

Z príležitosti blížiacej sa misijnej nedele a s túžbou prežívať sviatky liturgického roka trocha intenzívnejšie a hlbšie, bol pozvaný do našej farnosti dp. František Kapusňák, bývalý riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD). V sobotu 10. októbra 2009 o 16.30 hod. v našom farskom kostole sv. Mikuláša...