Farská budova

Prvým písomne spomínaným farárom v Kolároviciach bol Conradus de Pulchro Prato = Konrád z Krásnej Lúky v r. 1312. Či už v tom čase mala farnosť farskú budovu, nedá sa dokázať. Už v spomínanej Historii Domus v Bytči sa píše, že počas tatárskeho pustošenia bola aj bytčianska farnosť spravovaná z bezpečnejších Kolárovíc. Z toho by sa dalo usúdiť, že tu farská budova bola.

V Kanonickej vizitácii z r. 1798 sa píše, že farská budova v Kolároviciach nie je. Farár býva v cirkevnej škole, ktorá stála na Fojství oproti Jankovcom.

V r. 1828 sa spomína nová budova fary postavená južne od kostola (pravdepodobne na mieste terajšej fary) - bola drevená, okrem kuchyne, ktorú si dal farár pristaviť na vlastné náklady. Nasťahoval sa do nej v r. 1816. Od juhu boli 2 miestnosti - farská kancelária a izba pre farára, od severu - miestnosť pre gazdinú, kuchyňa a komora. Pod izbou pre gazdinú bola pivnica, do ktorej sa vchádzalo z predizby. Jeden vstup do fary bol zo strany východnej, druhý zo západnej. Zo severnej i južnej strany boli malé záhrady.

Kedy a kto postavil terajšiu farskú budovu, sa nedá zistiť. Nezachovali sa žiadne písomné záznamy. Je to klasicistická budova pravdepodobne z 1. polovice 19. storočia - jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysu. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a obdĺžnikovými oknami, nad ktorými je polkruhová štuková výplň, pripomínajúca štylizované mušle. Strecha je zdvojená, valbová. Vchod do fary je zo strany východnej a druhý zo strany severnej. Od západnej strany je farská kancelária a 2 miestnosti pre farára. Z východnej strany bola miestnosť pre kaplána, komora, kuchyňa a izba pre gazdinú. Pod komorou je pivnica. Celá budova je murovaná z kameňa.

V čase, keď sa starý kostol zbúral a nový ešte nebol hotový, severná miestnosť farskej budovy bola prerobená na kaplnku, v ktorej sa konali bohoslužby.

Rekonštrukciu farskej budovy urobil správca fary Cyril Šujak v r. 1964. Dal pristaviť murovanú verandu, zaviedol vodovod. Bývalú kaplnku, ktorá bola nevhodná na bývanie, zadaptoval na kúpelňu a WC. Zároveň dal zaviesť ústredné etážové kúrenie s vykurovacím kotlom v kuchyni. V r. 1996 dal skrátením verandy prerobiť vhodnú miestnosť s príslušenstvom aj pre kaplána. Taktiež v tomto roku bolo do fary zavedené plynové kúrenie.

Veľkú rekonštrukciu farskej budovy urobil administátor Stanislav Duník v r. 2001 za neskutočne krátky čas - 2 mesiace. Z holých múrov starej budovy urobil stánok hodný na bývanie.