Bohoslužby vo Farnosti KOLÁROVICE, kostol sv. Mikuláša

Vysielame každú nedeľu...

Sponzori živého vysielania:

Bohoslužby vo Farnosti KOLÁROVICE, kostol sv. Mikuláša
  letný čas zimný čas
Pondelok 18:30 hod. 17:30 hod.
Utorok 6:30 hod. 7:30 hod.
Streda 18:30 hod. 17:30 hod.
Štvrtok 6:30 hod. 7:30 hod.
Piatok 18:30 hod. 17:30 hod.
Sobota 18:30 hod. (s platnostou na nedeľu) 18:30 hod. (s platnostou na nedeľu)

Nedeľa

8:30 a 10:30 hod. 8:30 a 10:30 hod.

Prikázané sviatky cez týždeň

9:30 a 18:30 hod. 9:30 a 17:30 hod.

»Pobožnoť svätého ruženca s litániami (krížovej cesty v pôstnom období) sa začína 40 minút pred každou svätou omšou.

»Farský úrad si vyhradzuje právo úpravy, resp. prípadnej zmeny svätých omší, ktoré budú vyhlásené a uvedené vo farských oznamoch na príslušný týždeň.

»Požehnanie s Eucharistiou je vždy na 1. nedeľu v mesiaci po druhej svätej omši a na prvý piatok v mesiaci po svätej omši.

»K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť každý deň 20 minút pred svätou omšou okrem nedele a sviatkov.

»Úmysly svätých omší je možné nahlásiť a zapísať výlučne v sakristií kostola po každej svätej omši.