Členovia

Vedúca súboru:

  • Elena Schmutzová    

Člen súboru:

  • Volfgang Tranz Schmutz     

V Koláriku pracuje formou krúžku 18 detí .