Činnosť

ROK 2007:
V obci:
- vianočné divadlo
- stavanie mája pri bufete
- oslavy 60. výr. kňazského svätenia a 88. narodeniny pána kanonika Cyrila Šujaka
- hasičská súťaž do vrchu na Riekach
- sv. omša pri kaplnke Sv. Huberta
- kultúrne vystúpenie starším občanom /mesiac úcty k starším/

Za hranicami obce:
Hvozdnica - prehliadka folk. spev. súborov: Javornícke ozveny
Bytča - kult. Program v klube invalidov - mesiac úcty k starším

ČINNOSŤ - rok 2013:

 • Televízna relácia KAPURA – vystúpenie so scénkou „Drapačky“
 • Kultúrne vystúpenie k MDŽ v Bytči
 • Stavanie mája v obci
 • Nesúťažný folklórny festival v Súľove
 • Kultúrne vystúpenie na Deň matiek v obci
 • Kultúrne vystúpenie pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ Kolárovice – centrum
 • Javornícke ozveny vo Hvozdnici – vystúpenie s piesňami i so scénkou
 • Kultúrne vystúpenie pri Hubertovi
 • Kultúrne vystúpenie – Úcta k starším
 • Kultúrne vystúpenie – 60 rokov otvorenia Základnej školy v Kolároviciach
 • Jasličková slávnosť v kostole