Činnosť ÚŽ Kolárovice - Vrchy

Pod vedením výboru a členiek ÚŽ , táto organizácia poriada rôzne kultúrne podujatia a udržuje tradície, ktoré nám zanechali naši predkovia. Poriada Disco-zábavy, tanečné zábavy z ktorých financie využíva na rožne pekné akcie ako napr.:

- prispieva deťom z MŠ pri príležitosti MDD
- Pripomína si Október - Mesiac úcty k starším, kde prizýva starčekov a starenky a pripraví im malé občerstvenie s hudbou
- Každoročne poriada Mikulášsku besiedku a prispieva deťom na balíčky
- Prispieva na občerstvenie pri sviatku MDŽ a Dňa matiek
- Nezabúda na okrúhle výročie svojich členiek a ich sviatok si úctí odovzdaním kytičky kvetov

Činnosť žien v našej organizácií je bohatá, má široké pole pôsobnosti. Postavenie ženy - matky je dominantnou zložkou jej náplne.