CD - Vianočné koledy


CD - VÁNOČNÉ KOLEDY vzniklo za podpory týchto sponzorov:

OcÚ Kolárovice; Lesné spoločenstvo Zlatníková - Kolárovice; Spoločenstvo súkromných vlastníkov lesov Fojtovo Kolárovice; Urbárske pozemkové spoločenstvo Kolárovice; Únia žien Kolárovice Čiakov; Ivan Hlavoň; Richard Kubáň; Rímskokatolícky farský úrad Kolárovice;

Na vzniku a výrobe CD sa podieľali:

Zbormajster: Mária Adamíková
Speváci: Jozefa Šupíková, Viera Džuligánová, Vlasta Skukálková, Anna Chromická, Magdaléna Hulínová, Kamila Trulíková, Mária Fanová st., Mária Fanová ml., Angelika Fanová, Andrea Dižová, Zuzana Michalíková, Monika Krajčiová, Anna Hrobáriková, Pavol Hrobárik st., Pavol Hrobárik ml., Patrícia Hrobáriková
Hudobný doprovod: Katarína Hrtánková
Hovorené slovo: Jozefa Šupíková
Sólisti: Mária Fanová st. a Mária Fanová ml.
Foto a grafická úprava: Michal Trulík a Peter Kudelčík
Nahral a spracoval (mix): Peter Kudelčík

CD obsahuje:

1. Kolárovické zvony
Evanielium podľa Lukáša................................................. 2:24
2. Štastie zdravie, pokoj svätý.............................................. 1:52
3. Spievala tíško matička..................................................... 3:07
4. Sláva, sláva................................................................... 1:49
5. Plesajte všetci ľudia......................................................... 4:27
6. Kyrie............................................................................. 4:04
7. Keď sa Kristus zrodil........................................................ 2:35
8. Verím............................................................................ 2:30
9. Ajhľa dieťa..................................................................... 2:11
10. Glória (Anjelov spev)....................................................... 2:41
11. Čo to za krásne dieťatko................................................. 2:31
12. Narodil sa Kristus Pán v Betleheme v Júdskom meste......... 4:50
13. Tichá noc, presvätá noc................................................... 3:41
14. Ej, tejto noci pána........................................................... 2:18
15. Ježiško hajaj a spí.......................................................... 4:17
16. Sionská dcéra................................................................. 1.22
17. Daj Boh štastia............................................................... 3:22
18. Tichá noc, Svätá noc........................................................ 4:21

Vydal: Chrámový spevácky zbor sv. Mikuláša z Kolárovíc ©2009