Biblická katechéza

Utorok v 1 a 3 týždni každý mesiac

 po sv. omši

 Cieľom biblickej katechézy je lepšie porozumieť sv. písmu, ktoré je prameňom a pokladom našej kresťanskej viery. Sv. Hieronym ktorý takmer celý svoj život zasvätil prekladaniu sv. písma napísal: „Neznalosť Svätého Písma je neznalosťou Krista".  Centrom sv. písma je radostná zvesť o Ježišovi Kristovi ktorý prišiel na tento svet aby nás zachránil od večnej smrti. Priniesol nám nový život v Duchu Svätom aby sme sa stali adoptovanými synmi a dcérami Nebeského Otca, ktorý nás skrze svojho Syna povoláva k večnému životu. Ježiš pred svojim umučením predniesol vo večeradle túto modlitbu:" Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,  tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.  A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."