Poslanci OZ 2010 - 2014

 

Mgr. Ján Ciesarík - zástupca starostu obce

Revír: Škoruby

Členom komisie:
- mandátová
- pre nezlučitelnosť funkcii - predseda

p. Stanislav Skukálek

Revír: Čiakov

Členom komisie:
- mandátová
- finančná
- stavebná

Mgr. Stanislav Klimo

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- volebná
- finančná
- kultúra a šport

JuDR . Vladimír Bugala

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- volebná
- finančná - predseda
- stavebná

p. Marian Dižo

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- návrhová
- kultúra a šport
- socialna - predseda

Ing. Juraj Hlavoň

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- stavebná
- socialna

p. Jozef Klunda

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- volebná
- finančná
- kultúra a šport

p. Zdenka Komadová

Revír: Babiše, Korytné

členom komisie:
- návrhová
- socialna
- pre nezlučitelnosť funkcií

Mgr. Jozefa Šupíková

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- návrhová
- kultúra a šport - predseda
- pre nezlučitelnosť funkcií

Z radov obačnov

p. Richard Kubáň


Revír: ----------------------

členom komisie:
- stavebná

 

Komisie

Komisia stavebná 
predseda: Mgr. Ján Ciesarík
členovia:

Judr. Vladimír Bugala
p. Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
p. Richard Kubáň /z radov občanov/

Komisia finančná 
predseda: Judr. Vladimír Bugala
členovia:

p. Stanislav Skukálek
p. Jozef Klunda
Mgr. Stanislav Klimo

Komisia pre kultúru a šport 
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková
členovia:

Mgr. Stanislav Klimo
p. Jozef Klunda
p. Marián Dižo

Komisia sociálna 
predseda: p. Marián Dižo
členovia

p. Zdenka Komadová
Ing. Juraj Hlavoň

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií 
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková /SMER/
členovia: Zdenka Komadová /ĽS-HZDS/
Ing. Juraj Hlavoň /SNS/
Mgr. Stanislav Klimi /KDH/
Marián Dižo /NEKA/

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za tri mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli a internetovou stránkou obce www.kolarovice.eu