Poslanci 2006 - 2010

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo v obci Kolárovice malo 9 poslancov podľa nasledovného zoznamu:

Mgr. Ján Ciesarík - zástupca starostu

Marián Dižo

Štefan Caránek

Dušan Kaštan

Mgr. Stanislav Klimo

Martin Raždík

Pavol Džuligán

Emília Uherková

Mgr. Jozefa šupíková

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za dva mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli.

Komisie

Komisia stavebná 
predseda: Mgr. Ján Ciesarík
členovia: p. Dušan Kaštan
p. Martin Raždík
Komisia finančná 
predseda: Mgr. Stanislav Klimo
členovia: p. Pavol Džuligan
p. Martin Raždík
Komisia pre kultúru a šport 
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková
členovia: Mgr. Stanislav Klimo
p. Emília Uherková
Komisia sociálna 
predseda: p. Marián Dižo
členovia p. Štefan Caránek
p. Emília Uherková
Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií 
predseda: Mgr. Ján Ciesarík
členovia: Mgr. Jozefa Šupíková
Mgr. Stanislav Klimo
p. Štefan Caránek