Poslanci 2002 - 2006

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo v obci Kolárovice malo 9 poslancov podľa nasledovného zoznamu:

  • JUDr. Vladimír Bugala - zástupca starostu
  • Mgr. Stanislav Klimo
  • Božena Miková
  • Štefan Caránek
  • Ladislav Bunčo
  • Marián Hulín
  • Pavol Hrobárik
  • Emília Uherková
  • Zdenka Komadová

Komisie

Komisia finančná

predseda Marián Hulín
členovia JUDr. Vladimír Bugala
p.Ladislav Bunčo
Komisia stavebná

predseda JUDr. Vladimír Bugala
členovia p.Ladislav Bunčo
p.Pavol Hrobárik
Komisia pre kultúru a šport
predseda Mgr. Stanislav Klimo
členovia p.Štefan Caránek
p.Emília Uherková
Komisia sociálna

predseda Božena Miková
členovia p.Zdenka Komadová
p.Emília Uherková